Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek/położnych

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
 1. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

 1. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie czyli Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

III.            Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI ZMIANAMI TO WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ BĘDZIE POTWIERDZAĆ TOŻSAMOŚĆ KAŻDEGO KANDYDATA NA SPECJALIZACJĘ!


 

 

 

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA KURSY KWALIFKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

 W związkuz  zopublikowaniem przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych programów, prowadzimy rekrutację na kursy kwalifiakcyjne:

 WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH:

DLA KOGO NAZWA DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA UKOŃCZYĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM KURSU
GODZIN
TEORIA PRAKTYKA
DLA PIELĘGNIAREK Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 200 245
Pielęgniarstwo chirurgiczne 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 155 154
Pielęgniarstwo diabetologiczne brak 170 168
Pielęgniarstwo geriatryczne 1) kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran 180 125
Pielęgniarstwo internistyczne 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 160 231
Pielęgniarstwo kardiologiczne 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 200 238
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią 1) kurs specjalistyczny RKO, 150 155
Pielęgniarstwo neonatologiczne brak 115 175
Pielęgniarstwo neurologiczne 1) kurs specjalistyczny RKO, 160 200
Pielęgniarstwo onkologiczne brak 135 105
Pielęgniarstwo operacyjne brak 155 210
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej brak 164 196
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej brak 205 175
Pielęgniarstwo pediatryczne 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 114 126
Pielęgniarstwo psychiatryczne brak 130 180
Pielęgniarstwo ratunkowe 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 225 182
Pielęgniarstwo rodzinne brak 150 175
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania brak 150 245
Pielęgniarstwo transplantacyjne 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, 3) kurs Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych 117 133
Ochrona zdrowia pracujących brak 185 140
DLA POŁOŻNYCH Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 160 217
Pielęgniarstwo operacyjne brak 85 240
Pielęgniarstwo rodzinne 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 160 161
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pielęgniarstwo epidemiologiczne brak 190 112

 WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS!

Do kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 1) posiadają prawo wykonywania zawodu

2) posiadają co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w zawodzie

3) ukończyły odpowiedni kurs/kursy spcjalistyczne (patrz tabelka wyżej)*

 

Wypełniony wniosek wraz z kopią (oryginał do wglądu) prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz:

wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego

1) zaświadczeniem potwierdzającym 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

można składać w pokoju nr 16 (Rektorat) w lutym 2017 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 13.00.

Informacji o kursach udziela mgr Agnieszka Banasikowska - Pełnomocnik Rektora pod numerem tel: (032) 264 74 75 wewnętrzny 28 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?