Specjalizacje dla pielęgniarek/pielęgniarzy

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
 1. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

 1. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

III.            Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI ZMIANAMI TO WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ BĘDZIE POTWIERDZAĆ TOŻSAMOŚĆ KAŻDEGO KANDYDATA NA SPECJALIZACJĘ! WYSTARCZY PRZESŁAĆ DO NAS WYPEŁNIONY WNIOSEK


 
 
ZAPRASZAMY NA SPECJALIZACJĘ WEDŁUG NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
 • W związku z ogłoszeniem przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nowych programów kształcenia , czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy, w zależności od programu kształcenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Dnia 30 września br. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

Treść Rozporządzenia

Nowe przepisy regulują m.in. krótszy czas kursów i specjalizacji, możliwość zwalniana z modułów i/lub jednostek modułowych oraz zaliczania staży na podstawie doświadczenia zawodowego uczestnika kształcenia. 

28 października br. został opublikowany Komunikat w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto, pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013 (nie musi realizować kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne)

ETAPY REKRUTACJI:

ETAP I
 • Formularz zgłoszeniowy - przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres Uczelni: 
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 16.
ETAP II

Po zebraniu grupy, będziecie Państwo proszeni o dostarczenie następujących dokumentów:

 • Zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza/położnej minimum 2 lata stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat.
 • Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Informacji w sprawie specjalizacji udziela:
mgr Agnieszka Banasikowska 
Pełnomocnik Rektora
 • tel. 32/264 74 75 w. 28
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA !!!

Każdą kwotę rozkładamy na raty z możliwością negocjacji terminów wpłat, 0 % odsetek.

PRZYGOTOWUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSPS! 

PAKIETY - SPECJALIZACJA + KURS BADAŃ FIZYKALNYCH!

WYKAZ SPECJALIZACJI:

 

 

 

DLA KOGO

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRYCH UKOŃCZENIE MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONE PRZED ZAKOŃCZENIEM SPECJALIZACJI

 

PIELĘ

GNIARK

I

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE 
I INTENSYWNEJ OPIEKI

1) Kurs specjalistyczny RKO,

2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

 

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

 

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

Brak

 

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

Brak

 

PIELĘGNIARSTWO

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Kurs specjalistyczny leczenie ran dla pielęgniarek

 

PIELĘGNIARSTWO

OPIEKI PALIATYWNEJ

Kurs specjalistyczny RKO

 

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

 

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Kurs specjalistyczny RKO

 

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego, 
3) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

 

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

 

OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

Kurs specjalistyczny RKO

 

 

POŁOŻ

NE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, 
2) Leczenie ran dla położnych

 

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

 

PIELĘG

NIARKI I POŁOŻ

NE

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

Brak

 

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

Brak

 

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK:
II. SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH:
III. SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:
 
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?