tel. 32 264 74 75 wew. 25 kom. 664 129 029 e-mail: kancelaria@wsps.pl adres: ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza
Drukuj

 


Studia pielęgniarskie, pielęgniarstwo licencjackie - informacje


z11

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,
Tytuł zawodowy - licencjat,
Czas trwania studiów - 7 semestrów,
Tryb studiów - stacjonarny.

Zobacz także - studia pielęgniarskie magisterskie, studia pielęgniarstwo pomostowe

 

 

     Studia te kierowane są dla osób, które chcą swą przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza.
     Studenci kierunku Pielęgniarstwo nabędą wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

   
     Praktyki i zajęcia praktyczne będą odbywane na oddziałach: położnictwa, ginekologii, pediatrii, interny, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii, opieki paliatywnej a także z następujących przedmiotów kierunkowych: podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.


     W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
     Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek Pielęgniarstwo

 

Tagi:

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo licencjackie
studia pielęgniarskie

 

©2014 WSPS