Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Kontakt

strona info

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 
ul. Kościelna 6

41-303 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 264 74 75
fax.: 32 264 74 75 wew. 11

specjalizacje tabele

DLA KOGO

NAZWA

DODATKOWE KURSY W MOMENCIE KWALIFIKACJI

CENA

DLA ABSOLWENTÓW WSPS

DLA OSÓB 
NIE BĘDACYCH
ABSOLWENTAMI
WSPS

DLA OSÓB POSIADAJĄCYKWALIFIKACJE
W ZAKRESIE BADANIA FIZYKALNEGO LUBPOSIADAJĄCYCH TYTUŁ SPECJALISTY UZYSKANY PO 2001 ROKU

PIELĘ

GNIARK

I

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE 
I INTENSYWNEJ OPIEKI

1) Kurs specjalistyczny RKO,

2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

Brak

5.100 specjalizacja

5.400 specjalizacja

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

Brak

5.100 specjalizacja

5.400 specjalizacja

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Kurs specjalistyczny leczenie ran dla pielęgniarek

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO

OPIEKI PALIATYWNEJ

Kurs specjalistyczny RKO

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Kurs specjalistyczny RKO

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego, 
3) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

Kurs specjalistyczny RKO

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

POŁOŻ

NE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, 
2) Leczenie ran dla położnych

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

1) Kurs specjalistyczny RKO, 
2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

4.800 specjalizacja

300 kurs badania fizykalne

4.900 specjalizacja

500 kurs badania fizykalne

5.100 specjalizacja

PIELĘG

NIARKI I POŁOŻ

NE

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

Brak

5.100 specjalizacja

5.400 specjalizacja

5.100 specjalizacja

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

Brak

5.100 specjalizacja

5.400 specjalizacja

5.100 specjalizacja

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM