Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo

Ponad 400 osób wzięło udział w kwietniowej konferencji naukowej organizowanej przez Wyższą szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu pt. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, w ktorej WSPS brała udział.

 • Głównymi celami konferencji było omówienie postępów w dziedzinie medycyny cywilno-wojskowej, wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach współpracujących z państwowym systemem ratownictwa medycznego, analiza współczesnych zagrożeń i zasad działania podmiotów systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa cywilnego i wojskowego w oparciu o warsztaty.
 • Podczas debaty z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, taktycznego oraz specjalistycznego przedstawione zostały najnowsze wyniki badań, wytyczne oraz postępy w medycynie cywilnej i wojskowej.
 • Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu uznanych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Należy szczególnie podkreślić obecność specjalistów z Ukrainy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili specyfikę działań oraz warunki pracy służb ratowniczych, lekarzy i ratowników podczas zdarzeń na terenie ich kraju.
 • Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty. Punkty warsztatowe zlokalizowane były w 12 miejscach na terenie WSOWL. Uczestnicy mogli zapoznać się z elementami ratownictwa medycznego, wojskowego i górskiego. Pozwoliło to na zapoznanie się ze specyfiką pracy ratowników w różnych obszarach.
 • Zwieńczeniem dnia warsztatowego było ćwiczenie zadaniowe pt. "Kooperacja służb ratowniczych podczas zdarzenia hybrydowego”. Ćwiczenie miało na celu przede wszystkim sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności, a także współpracy ratowników oraz grup i służb ratowniczych.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS