Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

NOWE KIERUNKI !!!

Kosmetologia – Medycyna estetyczna dla Lekarzy.
Kosmetologia Estetyczna dla Kosmetologów ( mgr ) i Pielęgniarek.

Medycyna estetyczna m
I Kosmetologia - medycyna estetyczna dla lekarzy
 • Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)
Med estatyczna
II Kosmetologia Estetyczna dla Kosmetologów( mgr ) i Pielęgniarek.
 • Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii Estetycznej dla Kosmetologów, Pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)
Najlepszy w Polsce program przygotowujący do dziedziny medycyny estetycznej !
 • Merytoryczny nadzór nad kierunkami sprawuje Izabela Załęska - doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie kosmetologii w Polsce i Europie. Wykładowca, trener oraz szkoleniowiec z zakresu kosmetologii medycznej i estetycznej. Specjalistka działająca w obszarze naukowo – badawczym i praktycznym. Kreatorka nowych produktów i usług. Autorka nowoczesnej linii dermokosmetyków brytyjskiej firmy Body Empire®.
 • W programie studiów: toksyna botulinowa, wypełniacze tkankowe, laseroterapia, lipoliza iniekcyjna, mezoterapia, carboxyterapia, PRP, nowoczesna aparatura kosmetologii i medycyny estetycznej !.
 • Dodatkowo zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego pacjenta „estetycznego”, które przygotują Słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, takich jak wstrząs anafilaktyczny po użytych produktach itp. które mogą zdarzyć się podczas zabiegów.

  Program przewiduje 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, dwa semestry, 60 punktów ECTS.
Kosmetologia dla lekarzy    7.000 zł promocja 6.500 zł 
Kosmetologia dla pielęgniarek i mgr kosmetologii  2.400 zł promocja 2.000 zł 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS