Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

JUBILEUSZ 15 LECIA - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej we wtorkowe popołudnie 9 października świętowała swoje 15-lecie. Jubileuszowe spotkanie w Pałacu Kultury Zagłębia było jednocześnie inauguracją nowego roku akademickiego 2018/2019

  • Kanclerz Danuta Szopa przybliżyła gościom zgromadzonym w sali teatralnej PKZ początki dąbrowskiej uczelni i poprowadziła ich do czasów współczesnych, kiedy to WSPS stała się cenioną w regionie uczelnią.
   • Rektor WSPS prof. Janusz Bohosiewicz i kanclerz Danuta Szopa wręczyli wyróżnienia byłym rektorom, dziekanom, najdłużej pracującym pracownikom, a także wyróżnienia Amicus Certus dla przyjaciół uczelni. Nie zabrakło wyróżnień dla najlepszych absolwentów

   • Wicekanclerz WSPS Roman Szopa otrzymał natomiast złotą odznakę Zasłużony dla województwa śląskiego.
   • Uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku poprzedziło wykład inauguracyjny, wygłoszony przez Beatę Cholewkę - dyrektora departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia. Wykład nosił tytuł „Kompetencje zawodowe pielęgniarek. Wyzwania i ograniczenia”.

   • Skoro było to jubileuszowe spotkanie nie mogło zabraknąć kwiatów i życzeń od licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Sejmu RP i władz samorządowych. W części artystycznej zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta wraz z solistami.

   • Władze uczelni ogromną wagę przywiązują do jakości edukacji studentów. Programy nauczania opracowywane są zgodnie ze wszystkimi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wykłady prowadzą najlepsi specjaliści i doskonali wykładowcy z kraju i zagranicy. Studenci oprócz gruntownej wiedzy teoretycznej zdobywają tu umiejętności praktyczne, pozwalające im na podjęcie pracy w różnych sektorach życia gospodarczego i społecznego.

   • Uczelnia przejęła niedawno budynek byłej szkoły muzycznej przy ul. Wojska Polskiego, stawiając na dalszy rozwój kształcenia oraz bazy dydaktycznej. Od roku akademickiego 2015/2016 otworzyła nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w ramach którego prowadzone są zajęcia w systemie modułowym dla studentów wszystkich kierunków. Obecnie trwają prace nad utworzeniem kolejnego Centrum Symulacji tym razem dedykowanego pielęgniarkom. WSPS ma też swój wydział zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, a obecnie kolejny powstaje w Jarocinie.
   Listy gratulacyjne nadesłali:
   • Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu
   • Pan Arkadiusz Grabowski Senator RP
   • Prof. Adam Gierek Poseł do Parlamentu Europejskiego
   • Pan Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski
   • Pan Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego
   • Pan Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
   • Pan Zbigniew Podraza Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
   • Pan Łukasz Komoniewski Prezydent Miasta Będzin
   ZAPRASZAMY NA FOTORELACJĘ

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS