Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Informacje o kierunku POŁOŻNICTWO

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,

Tytuł zawodowy - licencjat,
Czas trwania studiów - 6 semestrów,
Tryb studiów - stacjonarne,

Zobacz także - studia położnictwo pomostowe.

 • Studia te kierowane są dla osób chcących związać swą zawodową przyszłość z zawodem położnej. Studenci w toku studiów zdobędą ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.
 • Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny.
 • Nauka na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie studiów stacjonarnych przez 6 semestrów (3 lata). Plan studiów w systemie stacjonarnym obejmuje 4780 godzin w tym: 180 godzin teoretycznych kształcenia ogólnego, 600 godzin teoretycznych kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych, 940 godzin teoretycznych w kształceniu w ramach przedmiotów kierunkowych, 1120 godzin zajęć praktycznych i 1180 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą odbywane m. in. w: oddziałach położniczo-noworodkowych, oddziałach ginekologii, niemowlęcych, patologii noworodka, oddziałach ginekologii zachowawczej, onkologii ginekologicznej i intensywnej terapii.
 • Absolwent posiada merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu położnictwa, które umożliwiają mu wykonywanie świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej i położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej; posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywanie stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej-w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPNIA STUDENTÓW WSPS