Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu (oryginały do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy., POBIERZ TUTAJ
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS