Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dla Kandydata

Dokumenty wymagana do przyjęcia na kierunek PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu (oryginały do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy., POBIERZ TUTAJ
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Podanie do Rektora o przyjecie do szkoły (druk do pobrania),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • zdjęcia formatu 35mm x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - 4 szt.,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Ratownictwo medyczne. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy, POBIERZ TUTAJ
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690).

Notice: Undefined offset: 1 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM