Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dla Kandydata

Punkt rekrutacyjny w Jarocinie

Kontakt:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
 • ul. T. Kościuszki 31
 • 63-200 Jarocin
 • Informacja na temat Uczelni - tel.: 574 127 463

Kierunki Studiów:

Czytaj o zasadach rekrutacji - TUTAJTERMINY ZJAZDÓW I SEM. 2017/2018
Pażdziernik
 • 7 - 8 - 20 - 21 - 22
Litopad
 • 3 - 4 - 5 - 17 - 18 - 19
Grudzień
 • 1 - 2 - 3 - 15 - 16 - 17
Styczeń
 • 12 - 13 - 14 - 26 - 27 - 28
Luty
 • 2 - 3 - 4

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Rodzaj studiów - studia uzupełniające,
Tytuł zawodowy - licencjat,
Tryb studiów - niestacjonarne.

REKRUTACJA ON-LINE - KLIKNIJ

 • Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.
 • Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.
 • Studia przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):
 • poziom A – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
 • poziom B – 1,5 roku/3 semestry - dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom C – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom D – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych
  Studia trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów. Łączna liczba godzin w toku studiów jest zróżnicowana ze względu na poziom i tak:
 • poziom A - 1150 godzin,
 • poziom C - 2410 godzin,
 • poziom D - 1984 godzin.
 • Studenci studiów pomostowych uzyskają zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). Limit zwolnienia z odbywania praktyk nie może przekraczać 50 procent ogółu praktyk.
Absolwenci WSPS otrzymują tytuł licencjata i dyplom pielęgniarski uznawany w krajach Unii Europejskiej.
 • W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
 • Zajęcia odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.
 • Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na kierunek Pielęgniarstwo pomostowe

Notice: Undefined offset: 1 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM