Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Dla Kandydata

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek ZDROWIE PUBLICZNE

 • Podanie o przyjęcie na studia >>> pobierz 
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu (oryginały do wglądu)
 • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy. POBIERZ TUTAJ
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

STUDIA "POMOSTOWE" płatne:
podanie do Rektora o przyjęcie na studia

Dodatkowe dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

     • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
     • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
     • Zdjęcia formatu 35mm x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - 4 szt.
     • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
     • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo lub prosimy o zgłoszenie się na badania w WSPS wyznaczonym terminie. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy. (Pobierz TUTAJ)
     • Oryginał dyplomu pielęgniarski/pielęgniarza,
     • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (data wystawienia nie później niż 3 miesiące wstecz)
     • Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej w zakresie pielęgniarstwa w celu ewentualnego zwolnienia z praktyk studenckich
     • Kserokopie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów: kwalifikacyjnych, doskonalących, specjalistycznych lub ukończenia specjalizacji (oryginał do wglądu)
     • Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia (aktualne badania sanepid) (oryginał do wglądu)
     • Prawo wykonywania zawodu - dot.osób posiadających w/w dokument
     • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690)

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS