Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Dla Kandydata

Informacje o kierunku POŁOŻNICTWO

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,

Tytuł zawodowy - licencjat,
Czas trwania studiów - 6 semestrów,
Tryb studiów - stacjonarne,

Zobacz także - studia położnictwo pomostowe.

 • Studia te kierowane są dla osób chcących związać swą zawodową przyszłość z zawodem położnej. Studenci w toku studiów zdobędą ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.
 • Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny.
 • Nauka na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie studiów stacjonarnych przez 6 semestrów (3 lata). Plan studiów w systemie stacjonarnym obejmuje 4780 godzin w tym: 180 godzin teoretycznych kształcenia ogólnego, 600 godzin teoretycznych kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych, 940 godzin teoretycznych w kształceniu w ramach przedmiotów kierunkowych, 1120 godzin zajęć praktycznych i 1180 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą odbywane m. in. w: oddziałach położniczo-noworodkowych, oddziałach ginekologii, niemowlęcych, patologii noworodka, oddziałach ginekologii zachowawczej, onkologii ginekologicznej i intensywnej terapii.
 • Absolwent posiada merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu położnictwa, które umożliwiają mu wykonywanie świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej i położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej; posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywanie stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej-w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Informacje o kierunku KOSMETOLOGIA

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,

Tytuł zawodowy - licencjat,
Czas trwania studiów - 6 semestrów,
Tryb studiów - stacjonarny i niestacjonarny.

Specjalności: Kosmetologia estetyczna oraz Spa & Wellness

 • Atrakcyjny i nowoczesny kierunek kształcenia, który przygotowuje absolwentów posiadających wysokie kwalifikacje w zakresie profesjonalnej pielęgnacji ciała, dbałości o zdrowie i urodę przy zastosowaniu nowoczesnych metod biochemicznych i biotechnologicznych z zakresu surowców medycznych, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz nowoczesnych technologii kosmetycznych.

  Studia mają na celu przygotowanie wyspecjalizowanej kadry, wszechstronnie przygotowanej do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający się dynamicznie rynek usług kosmetycznych.

 • Absolwenci kosmetologii będą przygotowani do pracy w: gabinetach kosmetycznych, nowoczesnych centrach odnowy biologicznej, centrach SPA, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności gospodarczej z zakresu prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.
  • Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał wszechstronną wiedzę konieczną i niezbędną do:
 • planowania i wykonywania pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających zabiegów kosmetycznych;
 • współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • odczytywania składu kosmetyku, ustalania jego zastosowania i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • produkcji kosmetyków;
 • organizacji i zarządzania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
 • prowadzenia procesu edukacji mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
 • udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 • zapewnienia pacjentowi komfortu psychicznego podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • kreatywności w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku producenta i konsumenta.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS