Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Dla Kandydata

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek PIELĘGNIARSTWO - LICENCJAT

STUDIA STACJONARNE:

   • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
   • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
   • Zdjęcia formatu 35mm x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - 4 szt.
   • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
   • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo lub prosimy o zgłoszenie się na badania w WSPS wyznaczonym terminie. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
   • Oświadczenie - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - POBIERZ TUTAJ
   • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690)

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek FIZJOTERAPIA

 • Podanie do Rektora o przyjecie do szkoły (druk do pobrania),
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • 4 aktualne zdjęcia formatu 35x45 mm. na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Fizjoterapia. Skierowanie mozna odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy, POBIERZ TUTAJ
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690).

Notice: Undefined offset: 1 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/wsps/ftp/site/templates/gk_msocial/html/pagination.php on line 34

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM