Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

O uczelni

Porozumienie o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Medycznym imienia I. Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu

Miło nam poinformować, że WSPS pozyskała kolejnego partnera. Władze Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu wyraziły gotowość współpracy między innymi w zakresie przyjęcia studentów z Ukrainy na oferowane przez uczelnie kierunki, organizacji wspólnych seminariów naukowych, prowadzenia różnego rodzaju badań oraz wzajemnego promowania swojej działalności.

Między innymi już od 01.04.2017 do 31.03.2021r. WSPS będzie realizowała projekt o nazwie „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim” w ramach Działania 3.3 umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupą docelową w projekcie są absolwenci szkół średnich Polacy i cudzoziemcy w liczbie 28 osób w podziale 14-stu Polaków i 14-stu cudzoziemców. Główny cel to wykształcenie i przygotowanie do pełnienia zawodu pielęgniarki 28 osób.

Studia są bezpłatne

Cykl studiów przewiduje 4720 godzin zajęć i praktyk w ciągu 7 semestrów, w tym 660 godzin zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego. Zajęcia praktyczne będą realizowane w ośrodach zdrowia na terenie woj. śląskiego. Po zakończeniu studiów i obronie pracy licencjackiej studenci mogą udać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu wydania Prawa Wykonywania Zawodu, które jest podstawą do rozpoczęcia pracy jako pielęgniarka/rz.

Cudzoziemcy rozpoczynają udział w projekcie uczestnictwem w szkole letniej, która trwa 3 tygodnie x 40h w tygodniu.

W planie założono:
 • kurs języka polskiego - 40h.
 • kurs medycznego języka angielskiego - 40h.
 • kurs historia polski - 20h.
 • kultura współczesna i zwyczaje w Polsce - 20h.

Zajęcia będą odbywać się w dni robocze w okresie letnim po rekrutowaniu grupy cudzoziemców. Studenci za czas uczestnictwa w szkole letniej otrzymają stypendium w wysokości 825 zł.

Cudzoziemcy uczestniczący w projekcie będą otrzymywać stypendium od X do VI miesięcznie w kwocie 1100zł przez cały okres studiów. Środki te częściowo pokryją koszty funkcjonowania z dala od rodzinnego kraju i umożliwią pobyt przez cały cykl kształcenia.

Struktura Uczelni

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego

 kanclerz

mgr Danuta Szopa

Wicekanclerz - mgr inż. Roman Szopa                                  Wicekanclerz - mgr inż. Anna Borecka
 

 rektor

Rektor
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

prorektor dsrin

Prorektor ds. Rozwoju i Dydaktyki

prof. dr hab. n. med. Witold Lukas

prorekto banys

Prorektor ds. Nauki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Banyś

 

 

Dziekan
mgr Agnieszka Banasikowska

 

 Prodziekan
ds. organizacji i ratownictwa medycznego
mgr Piotr Szwedziński

 

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS