Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

REKRUTACJA STUDENTÓW NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE II TURA

baner unia wsps

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację dla studentów pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo stacjonarne i ratownictwo medyczne  realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu studenci WSPS będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

 1. I edycja – w roku akademickim 2016/2017
 2. II edycja – w roku akademickim 2017/2018

W płatnych pilotażowych praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci WSPS spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik 1).

Wypełniony wniosek studenta o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPS) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 16. W przypadku przesłania drogą pocztową, decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

DO POBRANIA

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS