Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Dla Studenta

OGŁOSZENIE O NABORZE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

baner unia wsps

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPS w Dąbrowie Górniczej, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci WSPS w Dąbrowie Górniczej będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych od 01.12.2016 r. do 30.06.2018 r.

Wniosek o udział w projekcie ( formularz wniosku - Zał. 2 ), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektu ( Kancelaria WSPS w Dąbrowie Górniczej ) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 grudnia 2016 r. do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Do pobrania

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS