Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dla Studenta

About the project

Between the 1st of April 2017 and the 31st of March 2021, the Higher School of Strategic Planning in Dąbrowa Górnicza will implement a project called “Completion of the Bachelor's degree in nursing in English” as part of the Action 3.3 Internalization of the Polish Higher Education as part of the Knowledge Education Development Operational Programme, co-financed under the European Social Fund.

The target group of the project is 28 Polish and foreign graduates of secondary schools, composed of 14 Poles and 14 foreigners. The main purpose is to educate and prepare 28 people for the practice as a nurse.

The studies are free.

The curriculum covers 4,720 hours of classes and traineeship during 7 terms, including 660 hours of classes without the presence of an academic teacher. Traineeship will be organized in health care facilities located in Silesia. After graduation and the defence of the BA dissertation, students can apply to the Regional Chamber of Nurses and Midwives for the issue of a Licence with which they can start their practice as a nurse.

Foreigners start their participation in the project with summer school classes, which last 3 weeks x 40h weekly.

 
The plan involves:
 • Polish language course – 40h
 • medical English course – 40h
 • Polish history course – 20h
 • contemporary culture and Polish customs – 20h.

The classes will be held on business days in the summertime after the recruitment of foreigners. During their participation in the summer school, they will receive a scholarship amounting to PLN 825.

Foreigners taking part in the project will receive a scholarship from October to June monthly in the amount of PLN 1,100 throughout the entire period of studies. These funds will partially cover the costs of living away from their homeland and enable them to stay for the entire education cycle.

 • Information about the project - DOWNLOAD
unia a en  unia b en 

про проект

Вища школа стратегічного планування у м. Домброва Ґурніча з 01.04.2017 до 31.03.2021 р. буде виконувати проект з найменуванням „Здійснення навчання Медсестринська справа I ступеня англійською мовою” у рамках Дії 3.3 Інтернаціоналізація польської вищої освіти у рамках Операційної програми Знання Освіта Розвиток, яка фінансується за рахунок коштів Європейського соціального фонду.

Доцільною групою у проекті є випускники середніх шкіл поляки та іноземці у кількості 28 осіб у розподілі на 14 поляків та 14 іноземців. Головна мета це освіта i підготовка до виконання професії медсестри 28 осіб.

Навчання безоплатне.

Цикл навчання передбачає 4720 годин занять та практик протягом 7 семестрів, у т.ч. 660 годин занять без участі університетського вчителя. Практичні заняття будуть проводитися у закладах охорони здоров’я на території Сілезького воєводства. Після закінчення навчання i захисту бакалаврської роботи, студенти можуть звернутися до Окружної палати медсестер і акушерок з метою видачі Посвідчення права на виконання професії, яке є підставою для працевлаштування медсестрою.

Іноземці розпочинають участь у проекті участю у літній школі, в якій навчання триватиме 3 тижні x 40 годин у тиждень.

План включає:
 • курс польської мови – 40 годин
 • курс медичної англійської мови – 40 годин
 • курс історії Польщі – 20 годин
 • сучасна культура та звичаї у Польщі – 20 годин.


Заняття будуть відбуватися у робочі дні у літній період після набору групи іноземців. Студенти за час участі в літній школі отримають стипендію в розмірі 825 зл.

Іноземці, які приймають участь в проекті будуть отримувати стипендію від X до VI щомісяця в розмірі 1100 зл протягом цілого періоду навчання. Ці кошти будуть частинно покривати витрати на проживання за кордоном i будуть підтримкою протягом цілого циклу навчання.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM