Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

O bibliotece

Biblioteka Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego od momentu założenia koncentruje się na wspieraniu i budowaniu kapitału naukowego Uczelni. Ciągły rozwój oraz wdrażanie najnowszych technologii informacyjnych sprzyja kształtowaniu wizerunku Biblioteki, jako agendy przyjaznej użytkownikom, spełniającej ich oczekiwania w zakresie budowania księgozbioru oraz zaspokajania potrzeb informacyjnych i naukowych.
  Nasza niewielka przestrzeń mieści Wypożyczalnię i Czytelnię, gdzie zgromadziliśmy w chwili obecnej około 7000 woluminów, obejmujących swoją tematyką głównie publikacje z zakresu nauk medycznych. W czytelni udostępniamy 5 stanowisk komputerowych działających w sieci Internet i posiadających pakiet Office umożliwiający indywidualną pracę naukową.

 • Oferujemy dostęp do bieżących i archiwalnych dziedzinowych czasopism naukowych.
 • Na terenie Biblioteki WSPS oraz Uczelni, studenci mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego punktu dostępowego do Internetu. W tym celu warto poprosić Pracowników Biblioteki o hasło dostępu do Wi-Fi.

Biblioteka opiera swoje działania na pracy w systemie PROLIB z katalogiem OPAC dostępnym pod adresem:

http://wsps.biblioteki.pl

Bierzemy czynny udział w tworzeniu Polskiej Bibliografii Naukowej, w związku z czym Biblioteka WSPS gromadzi i archiwizuje złożone prace, które są afiliowane na jednostkę.

Można się z nimi zapoznać korzystać z bazy Polskiej Bibliografii Naukowej oraz w Czytelni.

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce