Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Zasady korzystania z Biblioteki


ZASADY ZAPISU/KORZYSTANIA/WYPISU Z BIBLIOTEKI
- dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSPS


ZASADY ZAPISU DO BIBLIOTEKI

Aby zostać Czytelnikiem i korzystać ze zbiorów Biblioteki należy przedłożyć następujące dokumenty:

- indeks
- aktualną legitymację studencką
- dowód osobisty

sala 5

OŚWIADCZENIE - do wypełniania - dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSPS
REGULAMIN BIBLIOTEKI WSPS - do zapoznania

 
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Po zapisie, aby skorzystać z zasobów bibliotecznych Czytelnik musi okazać każdorazowo:

- kartę biblioteczną
- aktualną legitymację studencką

LLL

 

ZASADY WYPISU Z BIBLIOTEKIKARTA OBIEGOWA  - do wypełnienia

Aby uzyskać wpis do Karty Obiegowej należy kolejno:

- W przypadku jeśli Student korzystał ze zbiorów innej biblioteki (co dokumentuje wpis w indeksie), należy udać się do tej placówki celem uregulowania konta bibliotecznego (co również musi być udokumentowane wpisem w indeksie)
- Zwrócić wypożyczone książki i Kartę Biblioteczną
- Przedłożyć indeks

sala 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY ZAPISU/KORZYSTANIA/WYPISU Z BIBLIOTEKI - dla wykładowców i pracowników WSPS

Aby zostać Czytelnikiem i korzystać ze zbiorów Biblioteki należy przedłożyć Bibliotekarzowi następujące dokumenty:

- dowód osobisty
- potwierdzenie o zatrudnieniu w WSPS

OŚWIADCZENIE -
do wypełniania - dla wykładowców i pracowników WSPS

Na oświadczeniu kadry potwierdzają zatrudnienie w WSPS. Należy zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.
Przy odwiedzinach biblioteki podawać status biblioteczny wykładowcy lub pracownika WSPS.
Wszystkie wypożyczone/udostępnione dokumenty muszą być zwrócone przed wygaśnienciem umowy z WSPS.

GGG

 

 

 

 

 

 

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS