Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Nowości Biblioteki WSPS


 

NOWE PUBLIKACJE JUŻ DOSTĘPNE W NASZEJ BIBLIOTECE !

 


 • Robak, K. Warzocha: Hematologia
 • Gonciarz ,  Z. Gonciarz: Kompendium gastroenterologiczne
 • Cohen: Tarczyca - diagnoza i leczenie
 • Eberhard J. Wormer: Jak rozpoznać i skutecznie leczyć chorobę tarczycy
 • Maciejewski: STANY NAGŁE.  Ginekologia i położnictwo
 • Heitzman: Psychiatria w geriatrii
 • Pruszczyk, T. Hryniewiecki : Wielka interna - kardiologia z elementami angiologii - część 1 i część 2
 • Ł. Święcicki: Depresja - instrukcja obsługi. Bardzo praktyczny poradnik rozpoznawania i leczenia depresji
 • Straburzyńska-Migaj , J. Nessler : Ostra niewydolność serca w zarysie
 • Kurnatowska, P. Kurnatowski: Mykologia medyczna

 • Chung K. W.,Chung H.M., Halliday N. L. Gross anatomy. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Philadelphia 2015.
 • Barrett E., K. [et al.]: Ganong's review of medical physiology. - 25th ed., intern. ed. McGraw Hill Education, New York 2016.
 • Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie diabetologicznym : konspekty. Red nauk. Alicja Szewczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Interna Szczeklika 2017. [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 • Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Red nauk. Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / Red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Red. nauk. Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2017.
 • Umiejętności pielęgniarskie : katalog check-list : materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. Red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Interna Szczeklika 2017. [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne nauk. Andrzej Kübler. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
 • Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Marino P., L.: Intensywna terapia . Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
 • Lickiewicz J.: Agresywny pacjent : metody i techniki postępowania. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Cukrzyca : personalizacja terapii i opieki nad pacjentem. nauk. Pańkowska Ewa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek. Red nauk. Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Guła P., Jałoszyński K., Tarnawski P.: Medyczne skutki terroryzmu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Czekirda M.: Obliczanie dawek leków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Jędrzejczak J., Mazurkiewicz – Bełdzińska M.: Padaczka : Obraz kliniczny napadów padaczkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • POZ w Polsce : struktura, zadania, funkcje. Red. nauk. Ewa Dmoch-Gajzlerska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Prawna ochrona zdrowia pacjenta. Red. nauk. Jolanta Pacian. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Red. nauk. Mateusz Cybulski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym. Red. nauk. Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Barbara Ślusarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Świetliński J.: Neonatologia i opieka nad noworodkiem. 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017
 • Vetulani J., Mazurek M.: A w konopiach strach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. 4. Pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. Wydawnictwo Continuo, Warszawa 2017.
 • Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. nauk. Barbara Woynarowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Murdoch I. i in.: Stany nagłe w geriatrii. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
 • Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe : T. 3 Red. Jacka Smereki, Beaty Zysiak-Christ. AD VERBUMQ, Wrocław 2017.
 • Pielęgniarstwo internistyczne. Red nauk. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Medycyna estetyczna : podręcznik dla studentów kosmetologii. Red. nauk. Andrzej Przylipiak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Stany nagłe u dzieci. Red. nauk. Jacek Kleszczyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 • Kardiologia : kompendium. Red. nauk. Paul Dorian. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 • Analiza przypadków klinicznych w psychiatrii. Red. nauk. Marek Jarema. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 • Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017
 • Farmakologia. Red. nauk. Ryszard Korbut. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017
 • Położnictwo i ginekologia. T. 1, Położnictwo. Red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 • Położnictwo i ginekologia. T. 2, Ginekologia. Red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 • Psychologia : kluczowe koncepcje. 1, Podstawy psychologii. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Psychologia : kluczowe koncepcje. 2, Motywacja i uczenie się. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Psychologia : kluczowe koncepcje. 3, Struktura i funkcje świadomości. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Psychologia : kluczowe koncepcje. 4, Psychologia osobowości. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM