Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Biblioteka

Strony na które warto zajrzeć

biblio logo


 

ikona sieć http://www.bn.org.pl/ Biblioteka Narodowa w Warszawie
ikona sieć http://www.bs.katowice.pl/ Biblioteka Śląska w Katowicach
ikona sieć http://www.biblioteka-dg.pl/ Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
ikona sieć http://www.gbl.waw.pl/ Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
ikona sieć http://www.pbi.edu.pl/ Polska Biblioteka Internetowa
ikona sieć http://karo.umk.pl/Karo/ Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO
ikona sieć http://www.ebib.pl/ Elektroniczna BIBlioteka
ikona sieć http://www.izbapiel.katowice.pl/ Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
ikona sieć http://www.woipip.pl/ Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ikona sieć http://www.izbapiel.org.pl/ Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ikona sieć http://www.nauka.gov.pl/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ikona sieć http://www.mz.gov.pl/ Ministerstwo Zdrowia
ikona sieć http://www.pka.edu.pl/ Polska Komisja Akredytacyjna
ikona sieć http://www.pan.pl/ Polska Akademia Nauk
ikona sieć http://www.bip.gov.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej
ikona sieć http://ceon.pl/pl/ Centrum Otwartej Nauki Repozytorium CEON
ikona sieć http://www.stat.gov.pl/ Główny Urząd Statystyczny
ikona sieć htttp://www.czytelniamedyczna.pl/ Czytelnia Medyczna Borgis
ikona sieć http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Baza Medline Pub-Med
ikona sieć http://www.wbn.edu.pl/ Wirtualna Biblioteka Nauki
ikona sieć http://www.naukapolska.pl/ Nauka Polska OPI
ikona sieć http://www.oss.wroc.pl/ Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ikona sieć http://www.czytanki.net/ Biblioteka Otwartego Uniwersytetu
ikona sieć http://www.isap.sejm.gov.pl/ Internetowy System Aktów Prawnych
ikona sieć http://www.nil.org.pl/ Naczelna Izba Lekarska
ikona sieć http://www.fbc.pionier.net.pl/ Federacja Bibliotek Cyfrowych
ikona sieć http://www.polona.pl/

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

ikona sieć https://www.plagiat.pl/

Internetowy System Antyplagiatowy PLAGIAT.PL

ikona sieć http://www.polon.nauka.gov.pl POLON Zintegorowany System Informacji o NiSW
ikona sieć http://www.dabrowagornicza.pbw.katowice.pl/obi.htm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w DG
ikona sieć http://www.biblioteki.org/pl Program Rozwoju Bibliotek
ikona sieć

http://libra.ibuk.pl/

I-BUK Libra
ikona sieć

https://www.epnp.pl/

E-Publikacjie Nauki Polskiej

 

Literatura do Metodologii Badań

Radomski D., Grzanka A.: Metodologia badań naukowych w medycynie. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011
m1

Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej: methodological handbook of writing papers and conducting research in physical education studies. Red. nauk. T. Kasperczyk. Wydaw Jet, Kraków 2013
m2

Wojciechowska R.: Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Warszawa, Dyfin 2010 Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. "Żak", Warszawa 2010
zas bad peda


Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, PWN 2003

DSCN9818

Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 2008
DSCN9811


Ferguson G.A.,  Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, PWN 2003

Kalita C.: Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla studentów. Warszawa, ARTE 2011
DSCN9812Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych: z wykorzystanie programu komputerowego i Internetu. Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009


Kózka M., Lenartowicz H.: Metodologia badań w pielęgniarstwie: podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa, PZWL 2010
/dodatkowy dostęp on-line w I-BUK Libra - zapytaj w bibliotece o PIN dostępu/
DSCN9816

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków, Impuls 2006
DSCN9817

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa, PWN 2007
DSCN9808

Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Pod red. L. Bartkowiaka. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011

DSCN9815


Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 1-3. StatSoft, Kraków 2006

Sztumski  J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice, „Śląsk” 2005
DSCN9819

Wojcik K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
DSCN9814

Zenderowski R.: Praca magisterska – licencjat: krótki przewodnik do metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej: poradnik. CeDeWu, Warszawa [2011]
DSCN9813


Zenderowski R.: Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik. CeDeWu, Warszawa [br]
DSCN9809


Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Impuls, Kraków 2010KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS