Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Biblioteka

Literatura do Metodologii Badań

Radomski D., Grzanka A.: Metodologia badań naukowych w medycynie. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011
m1

Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej: methodological handbook of writing papers and conducting research in physical education studies. Red. nauk. T. Kasperczyk. Wydaw Jet, Kraków 2013
m2

Wojciechowska R.: Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Warszawa, Dyfin 2010 Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. "Żak", Warszawa 2010
zas bad peda


Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, PWN 2003

DSCN9818

Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów. Difin, Warszawa 2008
DSCN9811


Ferguson G.A.,  Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, PWN 2003

Kalita C.: Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla studentów. Warszawa, ARTE 2011
DSCN9812Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych: z wykorzystanie programu komputerowego i Internetu. Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009


Kózka M., Lenartowicz H.: Metodologia badań w pielęgniarstwie: podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa, PZWL 2010
/dodatkowy dostęp on-line w I-BUK Libra - zapytaj w bibliotece o PIN dostępu/
DSCN9816

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków, Impuls 2006
DSCN9817

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa, PWN 2007
DSCN9808

Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Pod red. L. Bartkowiaka. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011

DSCN9815


Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 1-3. StatSoft, Kraków 2006

Sztumski  J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice, „Śląsk” 2005
DSCN9819

Wojcik K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
DSCN9814

Zenderowski R.: Praca magisterska – licencjat: krótki przewodnik do metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej: poradnik. CeDeWu, Warszawa [2011]
DSCN9813


Zenderowski R.: Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik. CeDeWu, Warszawa [br]
DSCN9809


Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Impuls, Kraków 2010Medycyna Dawna i Depozyty

biblio logo


MEDYCYNA DAWNA

W Bibliotece WSPS znajduje się literatura dotycząca Medycyny Dawnej.
Są to pozycje w języku polskim i niemieckim. Z książek można korzystać na miejscu w Czytelni.
Wykaz publikacji.medycyna dawna2


DEPOZYTY

Biblioteka WSPS przechowuje depozyty książek, które liczą ponad 200 tytułów. Większość to osobiste zbiory byłego Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Pana Jerzego Talkowskiego. Tematyka dotyczy głównie regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Pozostałe przekazała Pani Kanclerz Danuta Szopa. W tych pozycjach jest przewaga encyklopedii i literatury z języka polskiego. Z depozytów można korzystać na miejscu.
 
 

medycyna dawna1


 źródło zdjęć: https://pixabay.com/pl/

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS