Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Biblioteka

Pozycje aktualizowane

Fizjoterapia dzieci i niemowląt. [Aut. R. Malak]. Wydawnictwo FORUM, Poznań NOWOŚĆ!
/z dostępem do wersji elektronicznej/ Zobacz...


Kobieta i jej rodzina: profesjonalny poradnik dla położnych. Red. G. Iwanowicz-Palus. Raabe, Warszawa
wykaz artykułów

rabbe kobieta i jej rodz.jpg

Pielęgniarska opieka: nad osobami starszymi. Red. H. Kachaniuk. Raabe, Warszawa
wykaz artykułów


rabbe pie opieka nad osob. starsz. jpg
 

Praktyczny poradnik dla pielęgniarek: fachowe informacje i wskazówki z zakresu praktyki pielęgniarskiej. Pod red. A. Blak-Kalety. Wydaw. Verlag Dashofer, Warszawa

Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla służb ratowniczych. Pod red. S. Lipińskiego. Wydaw. Verlag Dashofer, Warszawa

Rat med 5 tomw

Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce: gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów. Forum, Poznań


Z publikacji aktualizowanych można korzystać w Czytelni.

Bibliografia - afiliacje

Bibliografia -  afiliacje- pracowników Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego

Komunikat MNiSWw sprawie wykazu czasopism naukowych

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSZW 2010 - KLIK

Wykaz czasopism zamieszczonych na stronie internetowej instytucji Thomson ISI pod nazwą "Thomson Scientific Master Journal List"

Lista polskich czasopism indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) Science Edition wraz z wartością wskaźnika IF w 2009


Afiliacja to nazwa jednostki reprezentowanej przez autora publikacji. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeśli autor /lub współautor/ podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy.

Biblioteka przyjmuje i archiwizuje wszystkie prace afiliowane i dostarczane przez autorów.

Pracownicy Uczelni proszeni są o dostarczanie kserokopii do Biblioteki WSPS następujących kserokopii stron, które bierze się pod uwagę przy afiliacji:

W przypadku artykułów z czasopism:

- okładkę lub stronę tytułową czasopisma, gdzie jest podany tytuł, rok wydania, tom, numer
- cały artykuł wraz z bibliografią

- należy dołączyć spis treści czasopisma
-
jeśli afiliacja nie jest umieszczana na stronie tytułowej artykułu, ale w innym miejscu /np. lista autorów/,
prosi się o dostarczenie odpowiednich stron potwierdzających afiliację autora

W przypadku fragmentów książek:
- okładkę
- stronę tytułową i stronę redakcyjną /redaktor/rzy, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania/
- cały fragment z książki z widocznymi numerami stron lub w przypadku bardzo długiego fragmentu /ponad 50 stron/ tylko początek i koniec z widocznymi numerami stron
-
jeśli afiliacja nie jest umieszczana na fragmencie z książki, ale w innym miejscu /np. lista autorów/, prosi się o dostarczenie odpowiednich stron potwierdzających afiliację autora

W przypadku książek i monografii:
- okładkę
- stronę tytułową i stronę redakcyjną /redaktor/rzy, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania/
- jeśli afiliacja nie jest umieszczana na stronie tytułowej, ale w innym miejscu, prosi się o dostarczenie odpowiednich stron potwierdzających afiliację autora
- mile widziane jest przekazanie publikacji do księgozbioru Biblioteki

W przypadku innych form publikacji /np. CD/:
- dane pozwalające na identyfikację dokumentu

Biblioteka przyjmuje i archiwizuje wszystkie kserokopie z udziałów i wystąpień konferencyjnych, gdzie była afiliacja jednostki autora.

Pracownicy Uczelni proszeni są o dostarczanie do Biblioteki WSPS wszystkich kserokopii:

Potwierdzających odczyt:
- plakat konferencyjny
- informacje o miejscu i dacie odbycia konferencji
- plan konferencji, gdzie podane jest imię i nazwisko osoby afiliującej jednostkę
- tytuły przeprowadzonych prelekcji lub prowadzonych warsztatów
- informacja o punktach edukacyjnych za odczyt

Potwierdzających udział:
- plakat konferencyjny
- informacje o miejscu i dacie odbycia konferencji
- imię i nazwisko osoby afiliującej jednostkę
- potwierdzenie udziału w prelekcjach i warsztatach
- informacja o punktach edukacyjnych za udział

Kserokopie afiliacji są dostępne do wglądu w Czytelni.

MMM

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM