Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Biblioteka

Pozycje aktualizowane

Fizjoterapia dzieci i niemowląt. [Aut. R. Malak]. Wydawnictwo FORUM, Poznań NOWOŚĆ!
/z dostępem do wersji elektronicznej/ Zobacz...


Kobieta i jej rodzina: profesjonalny poradnik dla położnych. Red. G. Iwanowicz-Palus. Raabe, Warszawa
wykaz artykułów

rabbe kobieta i jej rodz.jpg

Pielęgniarska opieka: nad osobami starszymi. Red. H. Kachaniuk. Raabe, Warszawa
wykaz artykułów


rabbe pie opieka nad osob. starsz. jpg
 

Praktyczny poradnik dla pielęgniarek: fachowe informacje i wskazówki z zakresu praktyki pielęgniarskiej. Pod red. A. Blak-Kalety. Wydaw. Verlag Dashofer, Warszawa

Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla służb ratowniczych. Pod red. S. Lipińskiego. Wydaw. Verlag Dashofer, Warszawa

Rat med 5 tomw

Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce: gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów. Forum, Poznań


Z publikacji aktualizowanych można korzystać w Czytelni.

Współpraca międzybiblioteczna i Bazy danych


 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Studenci mają możliwość korzytania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, 
która zadeklarowała wolę współpracy z Uczelnią. MBP posiada m.in.: dział medyczny, psychologii, pedagogiki.

Równocześnie Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach deklaruje gotowość
udostępniania zbiorów swojej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Posiada bogaty księgozbiór z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.
 

BAZY DANYCH

Platforma I-BUK Libra to dostępny dla instytucji i firm największy zbiór elektronicznych publikacji polskich wydawnictw.
Jest to specjalna usługa przeznaczona przede wszystkim dla bibliotek i instytucji edukacyjnych.
Umożliwia ona uzyskanie grupowego dostępu do zasobów I-BUK. Z wybranych udostępnionych książek
z dziedziny medycyny można korzystać w sieci Uczelni na komputerach stacjonarnych lub zdalnie przez Wi-Fi.
Dostęp jest też możliwy na komputerach domowych lub innych urządzeniach mobilnych.
Aby otrzymać dostęp do publikacji I-BUK Libara poza Uczelnią potrzebny jest specjalny kod PIN, który uzyskuje się w Bibliotece.


Baza danych Polska Bibliografa Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną, fachową
z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz popularną z zakresu
oświaty zdrowotnej. Zawiera informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich
i habilitacyjnych będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
Prowadzona jest od 1979 roku i aktualizowana przez GBL. Obecnie PBL zawiera blisko 400 tyś.
rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.
Zarejestrowane dane pochodzą z prawie 2 tyś. tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Do bazy wprowadzone są również streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Baza Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurausa Medical Subject Headings /MeSH/,
prowadzoną przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. Baza zawiera terminologię angielską
i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i ochrony zdrowia. Medical Subject Headings to język
informacyjno-wyszukiwawczy. Tłumaczeń nowych dyskryptów źródłowych na język polski
dokonują pracownicy z wykształceniem biomedycznym i medycznym, używając najnowszych
leksykonów, monografii, słowników, podręczników oraz publikacji medycznych.
 
W sieci Uczelni dostępna jest baza Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Umożliwia ona dostęp do pełnych tekstów największych światowych wydawców. W ramach licencji krajowych
istnieje dostęp do czasopism, abstraktów, cytowań czy polskich zasobów tekstowych na serwerach wydawców
i serwerach ICM. Zasoby licencyjne, które udostępniono dla wszystkich akademickich instytucji w kraju to m. in.:
Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL udostępnia bezpłatnie interaktywny program do nauki nazw anatomicznych Anatomia on-line.
Dostęp do aplikacji można uzyskać po dokonaniu bezpłatnej rejestracji na stronie Kliknij..

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPNIA STUDENTÓW WSPS