fbpx

Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dydaktyka ratownictwa medycznego

Czas trwania studiów: 2 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1500 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1700 zł za semestr dla pozostałych osób

 • Sylwetka absolwenta:
 • studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych osób, które z uwagi na zajmowane stanowisko powinny profesjonalnie znać zagadnienia ratownictwa medycznego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 • W wyniku realizacji programu nauczania absolwent posiądzie głęboką wiedzę z zakresu podstaw patofizjologii zaburzeń funkcji życiowych, epidemiologii nagłych zagrożeń życia i zdrowia (z uwzględnieniem różnych okresów życia człowieka, poczynając od wieku dziecięcego i młodzieńczego, kończąc na okresie późnej starości). Nabędzie praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, realizacji podstawowych procedur medycznych ratujących życie. Zdobędzie również wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania systemami ratownictwa, pozna podstawowe zagrożenia środowiskowe, zasady postępowania w zdarzeniach masowych i katastrofach, a także w razie zagrożenia terrorystycznego. Będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy w zakresie traumatologii narządu ruchu oraz będzie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania pierwszej pomocy.

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce