Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Informacje o kierunku Praca z chorymi w opiece paliatywnej

 

Czas trwania studiów: 2 semestry (260 godzin)

Koszt studiów: 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób

 • Sylwetka Absolwenta: Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w opiece paliatywnej dzieci i dorosłych. Uczestnicy poznają metody w sprawowaniu profesjonalnej pomocy w zakresie poprawy jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS