REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 baner unia wsps

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu studenci WSPS w Dąbrowie Górniczej będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6 miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych od 01.12.2016 do 30.06.2018 r.

Wniosek o udział w projekcie ( formularz wniosku – Zał. 1 ), należy złożyć w Biurze Projektu ( Kancelaria WSPS w Dąbrowie Górniczej ) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 31 stycznia 2017 r. do godz. 16. W przypadku przesłania drogą pocztową, decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Do Pobrania
 
 OPINIA STUDENTÓW WSPS