Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

  • Podanie do Rektora o przyjecie do szkoły - POBIERZ TUTAJ,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
  • zdjęcia formatu 35mm x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - 4 szt.,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Ratownictwo medyczne. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
  • Oświadczenie - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - POBIERZ TUTAJ
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690).
 OPINIA STUDENTÓW WSPS