ZASADY WYPISU Z BIBLIOTEKI

Aby uzyskać wpis do Karty Obiegowej należy kolejno:

- W przypadku jeśli Student korzystał ze zbiorów innej biblioteki (co dokumentuje wpis w indeksie), należy udać się do tej placówki celem uregulowania konta bibliotecznego (co również musi być udokumentowane wpisem w indeksie)
-
Zwrócić wypożyczone książki i Kartę Biblioteczną
- Przedłożyć indeks

KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM