fbpx

OPŁATY ZA CZESNE OD SEMESTRU 2021/2022

  OPŁATY ZA STUDIA
 • Opłata REKRUTACYJNA - 85 ZŁ
 • Opłata ZA WYDANIE LEGITYMACJI - 22 ZŁ
 • Opłata WAKACYJNA - 250 ZŁ

 • CZESNE ZA JEDEN SEMESTR
 • Pielęgniarstwo (studia I stopnia) – 2400 zł
 • Pielęgniarstwo (studia II stopnia) – 2300 zł
 • Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) – 1950 zł
 • Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) – 2300 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka A, D) – 2000 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka B) – 2100 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka B) – 2100 zł

 • OPŁATY W MIESIĘCZNYCH RATACH
  Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 5 rat miesięcznych :

  Rata Termin wpłat w semestrze zimowym Termin wpłat w semestrze letnim
  I rata do 5 października do 5 marca
  II rata do 5 listopada do 5 kwietnia
  III rata do 5 grudnia do 5 maja
  IV rata do 5 stycznia do 5 czerwca
  V rata do 5 lutego do 5 lipca

  OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE
 • Opłata wpisowa (wliczana w czesne) – 200 zł

  Czesne za jeden semestr:
 • Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia – 1300 zł
 • Geriatria z gerontologią – 1300 zł
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – 1300 zł
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia – 1300 zł
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny – 1700 zł
 • Dydaktyka ratownictwa medycznego – 1700 zł
 • Prawo w ochronie zdrowia – 1500 zł
 • Kosmetologia estetyczna – 2000 zł
 • Medycyna estetyczna - 3250 zł

 • OPŁATY W MIESIĘCZNYCH RATACH
  Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 5 rat miesięcznych :
  Rata Termin wpłat w semestrze zimowym Termin wpłat w semestrze letnim
  I rata do 5 października do 5 marca
  II rata do 5 listopada do 5 kwietnia
  III rata do 5 grudnia do 5 maja
  IV rata do 5 stycznia do 5 czerwca
  V rata do 5 lutego do 5 lipca
„Co by było, gdyby ich nie było ?”