Koło naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "MEDICUS"


Przewodniczący: Mateusz Wilk
Z-ca przewodniczącego: Anna Ceglarek
Sekretarz: Karolina Wójcik
Skarbnik: Angelika Bernaś

SPOTKANIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „MEDICUS”
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 LUTEGO 2017 R., O GODZINIE 17.30 W AULI WSPS
PRZEWODNICZĄCY SKN: Dr Bogusława Serzysko, Dr Beata Podsiadło
TEMATY:
  • wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej,
  • wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  • redagowanie artykułów do czasopism naukowych.
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS