Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH !!!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II Potwierdzenie tożsamości.
  Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
III Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

UWAGA DWA NOWE KURSY SPECJALISTYCZNE!

  W dniu 02.02.2017r. zostały zatwierdzone przez Ministra Zdrowia 2 programy kursów specjalistycznych
 1. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), przeznaczony dla pielęgniarek
 2. Onkologia ginekologiczna, przeznaczony dla położnych

 

ZAPRASZAMY NA KURS SPECJALISTYCZNY "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych składa się z dwóch części.
 • Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (ukończona specjalizacja).
 • Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (ukończona specjalizacja). 
KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ W MOMENCIE KWALIFIKACJI

ILOŚĆ GODZIN

TEORIA

PRAKTYKA

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

BRAK

49

96

Dializoterapia

BRAK

75

90

Kompresjoterapia

BRAK

40+35

35

Leczenie ran

BRAK

80

120

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

BRAK

45

30

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

BRAK

60

45

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

BRAK

50

70

Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy posiadającego uprawnienia w zakresie promieniowania jonizującego

32

35

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

BRAK

68

105

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

BRAK

56

49

Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej

BRAK

50

35

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

BRAK

74

90

Szczepienia ochronne

BRAK

35

45

Wykonanie badania spirometrycznego

BRAK

36

50

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

BRAK

15

25

Wykonywanie i ocena testów skórnych

BRAK

24

21

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

BRAK

90

110

 

Kurs spejalistyczny dla położnych

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ W MOMENCIE KWALIFIKACJI

ILOŚĆ GODZIN

TEORIA

PRAKTYKA

Leczenie ran

BRAK

45

70

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

BRAK

34

28

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

BRAK

35

55

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

BRAK

44

136

Szczepienia ochronne

BRAK

25

27

 

Kurs spejalistyczny dla pielęgniarek i położnych

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ W MOMENCIE KWALIFIKACJI

ILOŚĆ GODZIN

TEORIA

PRAKTYKA

Edukator w cukrzycy

BRAK

96

64

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

BRAK

15

85

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

BRAK

29+75

25

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

BRAK

35

35

Podstawy języka migowego

BRAK

15+90

20

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

BRAK

20+40

30

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

BRAK

27

30

Terapia bólu ostrego u dorosłych

BRAK

28

70

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

BRAK

40

44

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

BRAK

38

70

Wywiad i badanie fizykalne

BRAK

75

25

Onkologia ginekologiczna

     

 

WARUNKI PRZYJĘCIA !
Warunkiem przyjęcia na kurs specjalistyczny jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO KURSU:

Wypełniony wniosek wraz z kopią (oryginał do wglądu) prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej można składać w pokoju nr 16 (Rektorat) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. 

Informacji o kursach udziela Paulina Walczak pod numerem tel: (032) 264 74 75 wewnętrzny 28 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 OPINIA STUDENTÓW WSPS