fbpx

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne - opłaty za semestr.

Wysokość opłat na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE studia I stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
Opłata rekrutacyjna 85 zł 
Opłata wpisowa BRAK 
Czesne za studia stacjonarne 2300 zł 
Czesne za studia niestacjonarne 2300 zł
Opłata wakacyjna 250 zł

Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 Opłata wpisowa BRAK 
 Czesne za studia stacjonarne 2400 zł 
 Opłata wakacyjna 250 zł

Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia:

Rodzaj opłaty Kwota
Opłata rekrutacyjna 85 zł 
Opłata wpisowa BRAK
Czesne za studia stacjonarne 2300 zł
Czesne za studia niestacjonarne 2300 zł
Opłata wakacyjna 250 zł
Czesne za studia niestacjonarne dla absolwentów wsps 2150 zł

Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE ścieżki A, C, D:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 Opłata wpisowa BRAK 
 Czesne za studia zaoczne

BRAK - uczestnicy projektu

Ścieżka A płatna - 2000 zł

Ścieżka D płatna - 2100 zł

Ścieżka C płatna - 2050 zł

 Opłata wakacyjna BRAK

Wysokość opłat na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia II stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna  85 zł
 Opłata wpisowa  BRAK
 Czesne za studia niestacjonarne  1950 zł
 
 Opłata wakacyjna  250 zł

 

„Co by było, gdyby ich nie było ?”