fbpx

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
KAŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR, ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE:
   1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.
   2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Państwową Straż Pożarną, podając:

  • Gdzie się pali: adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
  • Co się pali: mieszkanie, piwnica, dach, biuro,
  • Czy jest zagrożone życie ludzkie,
  • Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia).

  3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub służbę dozorowania obiektu.
  4. Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.
  5. Udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym. 6. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację itp. Przed pożarem i osobami postronnymi.

  DO CZASU PRZYBYCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  Akcją kieruje właściciel obiektu, zarządca lub pracownik ochrony, względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana; po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej – kierownik akcji ratowniczej.
TELEFON RATUNKOWY 112
AŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994
NUMER ALARMOWY WSPS 32 264 74 75 wew. 25 oraz 29
Niniejsza instrukcja jest zgodna z wymaganiami ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229), wraz z późniejszymi zmianami, oraz § 4.2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, nr 109, poz. 719).

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIE W WYPADEK ATAKU TERORSYTYCZNEGO
Postępowanie pracowników i studentów Wyższej Szkoły Planowanoa Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
(podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia, §2,ust. 2.).
  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERORYSTYCZNYM
  W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, nie powinno się podejmować samodzielnie żadnych działań. Należy stosować się do następujących zasad:
  1. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadomić osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Uczelni:
 • Telefoczninie na numer alarmowy
 • alarmową pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nie rozpowrzechniać informacji o podejrzeniu, by nie wywoływać paniki
 • nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je dyskretnie obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).
  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM
  1. Poinformować osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

 • Telefoczninie na numer alarmowy
 • alarmową pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zachować spokój.
3. Jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem, informując o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej.
4. Do czasu przybycia policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa.
5. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji, niezwłocznie udać się o wyjścia, zgodnie ze wskazówkami administratora budynku lub służb ratowniczych.

CZYNNOŚCI PO WYBUCHU BOMBY
1. Pamiętać o bezpieczeństwie własnym i swoich współpracowników,
2. Rozpocząć akcję polegającą na ewakuacji i udzielaniu pomocy osobom rannym i będącym w szoku,
3. Nie dotykać i nie przemieszczać przedmiotów, które wzbudziły twój niepokój,
4. Po przybyciu służb ratowniczych stosować się do ich zaleceń.
  W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI NALEŻY:
 • zwrócić uwagę na zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar,
 • zwrócić uwagę fakt skierowania przesyłki bezpośrednio do adresata, np. z dopiskiem „do rąk własnych”,
 • zwrócić uwagę nieznanego nadawcę,
 • zwrócić uwagę mocne opakowanie,
 • zwrócić uwagę słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania przesyłką,
 • zwrócić uwagę zapach migdałów, marcepana, chemikaliów,
 • zwrócić uwagę małe otwory (nakłucia) w kopercie lub opakowaniu
 • zwrócić uwagę wystające odcinki drutów lub klamerek.
Powiadomić o fakcie otrzymania podejrzanej przesyłki osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
- telefonicznie na numer alarmowy
- alarmową pocztą elektroniczną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podejrzaną przesyłkę należy położyć na gładkiej powierzchni i oddalić się na odległość minimum 10 metrów, a w przypadku pomieszczenia po prostu je opuścić. Przesyłki nie wolno otwierać, ściskać ani deformować.
  W PRZYPADKU STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM TERRORYSTÓW
 • Jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się znajdujesz, nie uciekaj, przyjmuj, jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną,
 • Staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą, to wzbudza agresję,
 • Nie odwracaj się tyłem do terrorysty,
 • Wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi, odpowiadaj po dłuższym namyśle,
 • Nie stawiaj oporu,
 • Pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania,
 • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,
 • Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia,
 • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddaj się jej działaniom, nawet, jeżeli będą gwałtowne.
  W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BILOGICZNEGO, CHEMICZNEGO I RAIOLOGICZNEGO
  1. Jeżeli jesteś w budynku, a zagrożenie jest na zewnątrz:
 • powiadom o fakcie zagrożenia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
- telefonicznie na numer alarmowy
- alarmową pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pozostań w nim,
 • wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
 • zamknij i uszczelnij drzwi i okna np. mokrymi tkaninami,
 • wyłącz klimatyzację, wentylatory, nawiewy,
 • włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).
  2. Jeżeli otrzymałeś podejrzaną przesyłkę:
 • powiadom o fakcie otrzymania podejrzanej przesyłki osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
- telefonicznie na numer alarmowy
- alarmową pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jeżeli przesyłka wydaje Ci się podejrzana - nie otwieraj jej,
 • Umieść ją w grubym plastikowym worku i szczelnie ją zamknij - zaklej taśmą, zawiąż,
 • Worek ten umieść w drugim grubym worku, ten również szczelnie zamknij,
 • Pakunku nie przenoś, pozostaw na miejscu,
 • dokładnie umyj ręce
Jeżeli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość jest podejrzana, np. zawiera proszek:
 • nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie dotykaj, nie wąchaj, staraj się nie powodować wzmożonego ruchu powietrza w pomieszczeniu,
 • postępuj jak powyżej.
  • 3. Jeżeli doszło do skażenia pomieszczenia np. aerozolami:
  • powiadom o fakcie zagrożenia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
  - telefonicznie na numer alarmowy
  - alarmową pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wyłącz klimatyzację i wentylatory, nawiewy w pomieszczeniach,
  • Opuść pomieszczenie zamykając je,
  • Nie jedz, nie pij, nie pal papierosów.
   4. Jeśli jesteś poza budynkiem:
  • Chroń drogi oddechowe (zasłoń usta i nos chusteczką),
  • W przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem,
  • Będąc w budynku umyj twarz, włosy i ręce, a najlepiej bardzo dokładnie umyj się pod prysznicem.
  „Co by było, gdyby ich nie było ?”